Controleer EU BTW nummers

Wat als een bestaand nummer niet gevonden wordt?

Als uw klant beweert een btw-registratie te hebben, maar dit niet blijkt, kan hij een verklaring vragen bij de belastingdienst in zijn eigen land. Soms moet hij zich nog apart inschrijven voor internationale transacties binnen de EU. De procedure verschilt per EU-land.

Redenen voor een niet gevonden BTW nummer

  • het btw-nummer niet bestaat
  • het btw-nummer niet geldig is voor transacties tussen verschillende EU-landen
  • de registratie nog niet volledig is (in sommige EU-landen is een aparte inschrijving nodig voor transacties tussen verschillende EU-landen)
  • Wijzigingen worden niet altijd meteen in de nationale databank ingevoerd en daardoor worden deze ook niet teruggevonden.

Beschikbaarheid

Soms is het systeem tijdelijk niet beschikbaar omdat er een back-up moet worden gemaakt van de nationale databases. De Commissie dringt er bij de EU-landen op aan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Krijgt u in verband hiermee een foutmelding, wacht dan gewoon een paar minuten of probeer het nog eens op een ander tijdstip.

Onnauwkeurigheden

De Europese Commissie kan niet instaan voor de nauwkeurigheid van de door VIES geleverde informatie. Dat komt omdat deze informatie afkomstig is uit nationale databases waarover de Commissie geen controle heeft. De Europese Commissie kan de informatie in de nationale databanken niet controleren, wijzigen of wissen.